לוח צלצולים שכבות יא-יב

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:45
ארוחת בוקר
8:45
9:15
שיעור שני
9:15
10:00
שיעור שלישי
10:00
10:45
שיעור רביעי
10:50
11:35
שיעור חמישי
11:35
12:20
שיעור שישי
12:25
13:10
ארוחת צהריים
13:10
13:45
שיעור שביעי
13:45
14:30
שיעור שמיני
14:30
15:15
שיעור תשיעי
15:20
16:05
שיעור עשירי
16:05
16:50