לוח צלצולים שכבות ז-י

שנה מוצלחת

שיעור

משעה

עד שעה

ארוחת בוקר
7:45
8:15
שעה ראשונה
8:15
9:00
שעה שניה
9:00
9:45
שעה שלישית
10:00
10:45
שעה רביעית
10:50
11:35
שעה חמישית
11:35
12:20
ארוחת צהריים
12:20
13:00
שעה שישית
13:00
13:45
שעה שביעית
13:45
14:30
שעה שמינית
14:35
15:15